Privacyverklaring

Hehua vertaalbureau Chinees te Leiden

Verklaring omtrent het beheer van privacygevoelige gegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Wij verzamelen, verwerken en bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend voor het verstrekken van offertes, het uitvoeren van vertaaldiensten en het voeren van de benodigde administratie, waaronder facturering en omzetbelastingaangifte.Onder deze persoonsgegevens vallen:

- uw (bedrijfs)naam en adresgegevens, uw bankgegevens en eventuele bedrijfsgegevens als btw-nummer;

- alle persoonsgegevens die u ter vertaling aanbiedt.

Delen van gegevens

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden; alle vertaaldiensten worden uitgevoerd door ondergetekenden. Gegevens worden bovendien persoonlijk en niet geautomatiseerd verwerkt.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden, met inachtneming van de wettelijke verplichting voor het bewaren van gegevens voor de administratie en bedrijfsvoering. Uw gegevens worden digitaal opgeslagen en beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen.

Inzage

U kunt uw gegevens te allen tijde inzien en indien nodig wijzigen. Ook kunt u ons verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, mits wij voor de administratie wettelijk verplicht zijn die te bewaren.

Klachten

Omtrent het beheer van uw persoonsgegevens heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactpersoon

De personen verantwoordelijk voor het beheer van uw gegevens zijn ondergetekenden zelf. Zie onze contactgegevens elders op deze website.

V.O.F. Hehua Vertaalbureau Chinees

Aurea Sison

Mark Leenhouts