Levering

U kunt teksten aanleveren per e-mail attachment (document of scan).

Eventueel hebben wij van u nodig:
- bij beëdiging: het originele document (of een gewaarmerkte kopie daarvan), aangezien dit aan de vertaling aangehecht dient te worden.
- de officiële spelling of de Chinese karakters van Chinese namen, omdat die door de aard van de Chinese taal niet altijd zijn af te leiden.

Wij leveren zowel per post als digitaal. Kosten voor koerier, expresse- en aangetekende post zijn voor rekening van de klant.

Betaling

Bij de levering ontvangt u een factuur, die u per bank kunt voldoen. Bij opdrachten vanuit het buitenland verlangen wij betaling vooraf. Buitenlandse bankkosten zijn voor de klant.